A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0..9 View All
EUREKA

Director : AOYAMA SHINJI

Status: Completed

There are currently no videos available.
Cast & Credits
Cast
  1. YAKUSHO KOJI
  2. MIYAZAKI AOI
  3. MIYAZAKI MASARU
  4. SAITOH YOHICHIROH
  5. KOKUSHO SAYURI
  6. MITSUISHI KEN
  7. RIJU GO
  8. MATSUSHIGE YUTAKA
  9. SHIOMI SANSEI
  10. SHINGYOJI KIMIE
Credits
Editing –
AOYAMA SHINJI
Lighting –
SATO YUZURU
Music –
YAMADA ISAO, AOYAMA SHINJI
Cinematography –
TAMRA MASAKI
Assistant Producer –
SATO KUMI
Story –
AOYAMA SHINJI
Director –
AOYAMA SHINJI
Producer –
SENTO Takenori
Production Designer –
SHIMIZU TAKESHI
Sound –
KIKUCHI NOBUYUKI