A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0..9 View All
11/25 The Day Mishima Chose His Own Fate

Director : KOJI WAKAMATSU

Status: Completed

There are currently no videos available.
Cast & Credits
Cast
  1. ARATA IURA
  2. SHINNOSUKE MITSUSHIMA
  3. SHINOBU TERAJIMA
  4. SORAN TAMOTO
Credits
SCREENPLAY –
MASAYUKI KAKEGAWA & KOJI WAKAMATSU
DP –
TOMOHIKO TSUJI
ORIGINAL MUSIC –
FUMIO ITABASHI
EDITOR –
KUMIKO SAKAMOTO
PRODUCTION –
Noriko Ozaki (for SKHOLE CO.LTD) & Kojo Wakamatsu (for WAKAMATSU PRODUCTION)