DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

GU XIAOGANG

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

Screening room

  • No video available

Status: Post-production

Director(s): GU XIAOGANG

Short synopsis : One family’sdestiny, rhythmed by the course of nature, the changing seasons, the life of a river.

Cast

  • QIAN YOUFA, WANG FENGJUAN, ZHANG RENLIANG, ZHANG GUOYING, SUN ZHANGJIAN, SUN ZHANGWEI, DU HONGJUN, PENG LUQI, ZHUANG YI, SUN ZIKANG

Crew

  • Producer(s): HUANG XUFENG, ZHANG QUN, JIA FEI, CHEN SIYU, NING XIAOXIAO, LIANG YING
  • Director(s): GU XIAOGANG
  • DP: YU NINGHUI, DENG XU
  • Editing: LIU XINZHU
  • Original Music: DOU WEI
  • Original Title: DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAIN

  • Image Ratio: 0.00
  • Festival de Cannes 2019 – Critics’ Week

Posters